สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 466
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,038,023
  อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
  

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปัจจุบัน ทางจังหวัดได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ภายในก่อสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ขนาดความสูง 9.84 เมตร (มีความหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยความสูง 9 เมตร และจุด 84 คือ ครบรอบ 84พรรษา) โดยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยกันเทปูนหล่อพระพุทธรูปนี้ขึ้นในคืนเดียว พร้อมปรับปรุงภูทิทัศน์โดยรอบ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 143 ไร่ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ของดี 16 อำเภอ ความจงรักภักดี และควมรู้สำนึกคิดที่ประชาชนแต่ละอำเภอมีต่อพระเจ้าอยู่หัว เป็นลักษณะคล้ายเมืองจำลอง ยกสถานที่เด่น ๆ ของแต่ละอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอมาไว้ในสวนแห่งนี้      จุดสนใจอย่างหนึ่ง ของอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) คือ ด้านหลังองค์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สร้างพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าพระองค์จริง ทรงเคียวเกี่ยวข้าว สีทองอร่าม สำหรับเคียวดังกล่าว เป็นเคียวสแตนเลส มีนายพยงค์ ทรัพย์มีชัย ช่างตีเคียว ใน ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นช่างตีเคียวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเกี่ยวข้าวเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2539 และทางจังหวัดขอให้ทำขึ้นใหม่ ก่อนนำมาประกอบกับพระบรมรูปปั้น พร้อมคำว่าทรงพระเจริญ นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนด้านบนมีตราสัญลักษณ์ 9 ดวงติดอยู่ด้วยอนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่รวมจิตใจคนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยาหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะครั้งที่สร้างความประทับใจให้ชาวอยุธยามิรู้ลืมคือครั้งที่พระองค์ทรงเกี่ยว­ข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง และในปี 2012 ได้ครบ 16 ปีที่พระองค์เสด็จฯ มาทรงเกี่ยวข้าว จึงสร้างพระบรมรูปปั้นของพระองค์เอาไว้ด้านหลังพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระองค์ และการสร้างด้านหลังองค์พระมีเจตนาเปรียบเสมือนปิดทองหลังพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ประชาชนนึกถึงพระองค์ท่าน เป็นมิ่งขวัญแก่ชาวพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ จะมีการแสดงจากอำเภอ สับเปลี่ยนหมุนเวียน ให้นักท่อเงที่ยวาวไทยและต่างประเทศได้ชมตลอดปี                                                                                               

Engine by MAKEWEBEASY